Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

Zarzad

 

 

Andrew Z. Dowen
Prezes - President
prezes@modjeska.org

 

Krystyna Bartkowski
Wiceprezes - Vice President
krystyna.bartkowski@modjeska.org

 

Danuta Żuchowski
Skarbnik - Treasurer
danuta.zuchowski@modjeska.org

 

Małgorzata Cup
Sekretarz - Secretary
malgorzata.cup@modjeska.org

 

Maria Kubal
Członek zarządu - Member of the board
maria.kubal@modjeska.org

 

Krystyna Okuniewski
Członek zarządu - Member of the board
krystyna.okuniewski@modjeska.org

 

Wanda Presburger
Członek zarządu - Member of the board
wanda.presburger@modjeska.org

 

Jacek Roszkowski
Członek zarządu - Member of the board
jacek.roszkowski@modjeska.org