Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Spotkanie z Sybirakami
A meeting with Polish exiles to Siberia

5 czerwca 2016
June 5, 2016

Serdecznie  zapraszamy  na   spotkanie   z   SYBIRAKAMI,   ostatnimi   świadkami
dramatycznej historii deportacji Polaków na tereny Syberii i Kazachstanu w latach
1940-1941.

Syberia to niezmierzone przestrzenie, bogactwa naturalne, a także miejsce zsyłki wrogów politycznych carskiej Rosji, a następnie Związku Radzieckiego. Po przyłączeniu ziem Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy do ZSRR, władze radzieckie podjęły decyzję o przystąpieniu do usuwania „niepewnego politycznie elementu” z zajętych obszarów i przesiedlania tamtejszych osadników właśnie na tereny Syberii oraz Kazachstanu. W ciągu 15 miesięcy radzieckiej okupacji wywieziono około 700 tysięcy osób, a w czasie całej wojny, szacuje się, nawet do
1.5  miliona  polskich  obywateli.  Do  chwili  podpisania  umowy  Sikorski-Majski
i wydania przez władze radzieckie w sierpniu 1941 roku aktu amnestii, co najmniej
10 procent wszystkich deportowanych zmarło z  głodu, zimna, nieludzkiego traktowania i wyczerpania spowodowanego morderczą pracą fizyczną.

Rozmowę z Szanownymi Gośćmi poprowadzi niżej podpisana, a materiał filmowy i muzyczny przygotuje Sławek Brzeziński.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00 w niedzielę 5 czerwca. Gościny Klubowi udzielą Państwo Maria i Edward Piłatowiczowie (8640 Delmonico Ave., West Hills, CA 91304, telefon 818 710 3944).

W imieniu Prezesa i Zarządu
Dorota Olszewska
córka Sybiraczki, członek Związku Sybiraków

Z powodów organizacyjnych i ograniczonej liczby miejsc przypominamy o potwierdzeniu przybycia na spotkanie (Krystyna.Bartkowski@modjeska.org telefon 818 248 3713) .
Uprzejmie prosimy o zaopatrzenie klubowego bufetu w napoje i desery.
Z góry dziękujemy!