Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Spotkanie z Dr. Pawłem Goryńskim

2 kwietnia 2016

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Dr. Pawłem Goryńskim. Spotkanie odbędzie sie 2 kwietnia 2016 (sobota) o godzinie 18: 30 w Leisure World Seal Beach. Adres głównej bramy wjazdowej jest 13533 Seal Beach Blvd., Seal Beach CA 90740.

Uczestnicy spotkania muszą podać strażnikowi hasło: „MODJESKA PARTY”, (to bedzie przepustka), Club House #4 (jeżeli strażnik zapyta gdzie)  i on skieruje jak dojechać. (Proszę również spojrzeć na załączone zdjęcia)

Spotkanie odbędzie się w jezyku polskim a tytuł spotkania jest: „Sytuacja zdrowotna ludności Polski na tle Unii Europejskiej i jej uwarunkowania”. (Sytuacja przed transformacją ustrojową i po zmianach ustrojowych, czynniki ryzyka, polityka zdrowotna i ewolucja systemu opieki zdrowotnej, uwarunkowania demograficzne)

Dr Paweł Goryński kieruje pracami Zakładu-Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH. Jest wybitnym ekspertem w dziedzinie zdrowia publicznego a w szczególności w zakresie zastosowań metod statystycznych w zdrowiu publicznym. Jest autorem ponad 250 prac z dziedziny antropologii, higieny i epidemiologii oraz biostatystyki. Wśród tych pozycji znajdują się opracowania książkowe dotyczące sytuacji zdrowotnej ludności Polski a także dotyczące monitoringu efektów realizacji Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) 1996-2005, którego jest współredaktorem. Jest także współredaktorem nowego zatwierdzonego w kwietniu 2007 roku Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem NPZ na lata 2016-2020. Przez wiele lat pracował też jako konsultant WHO w dziedzinie Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej w krajach europejskich i Dalekiego Wschodu (Buthan). Jest stałym przedstawicielem Polski w Radzie Zarządzającej European Center for Disease Prevention and Control w Sztokholmie, która jest agendą komisji Europejskiej.

Dr Goryński prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu statystyki, demografii i zdrowia publicznego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Collegium Mazovia w Siedlcach.

Uprzejmie prosimy o zaopatrzenie bufetu w deserowe wypieki i napoje. Spotkanie jest bezpłatne dla członków Klubu, resztę gości prosimy o donację około $5.

Proszę potwierdzić swoją obecność do 31 marca 2016, dzwoniąc do Pana Andrzeja Dowena (818) 951-9550 lub pisząc e-mail Prezes@modjeska.org

W imieniu Zarządu,

Andrew Dowen
Prezes, Helena Modjeska Art and Culture Club