Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Spotkanie z Bogusławem Kusztą
A talk with Boguslaw Kuszta

27 lutego 2016
February 27, 2016

Serdecznie zapraszamy na spotkanie i rozmowę z wieloletnim członkiem naszego Klubu – Bogusławem Kusztą. Spotkanie odbędzie się w sobotę 27 lutego 2016, o godzinie 17.00 w gościnnej rezydencji Artura i Katarzyny Chmielewskich: 3154 Meyerloa Lane, Pasadena, CA 91107.

Dr. hab. inż. Bogusław Kuszta wykładał elektronikę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w latach 1969-1979. Od roku 1979 związany był z California Institute of Technology (Caltech). Po przejściu na emeryturę w 2002 roku zmienił charakter pracy. W 2005 roku otrzymał nominację na Dyrektora Centrum Neuroinżynierii Klinicznej w Lublinie. Centrum specjalizuje się w konstrukcji przyrządów do wczesnego wykrywania choroby Alzheimera. Tematem rozmowy/pogadanki będzie choroba Alzheimera: czym ona jest a czym nie jest, jak ją zaobserwować i zdiagnozować, jakie można podjąć działania jeśli jest podejrzenie tej choroby, jakie są szanse jej wyleczenia.

Ponieważ format spotkania ma charakter pogadanki i dialogu między słuchaczami i naszym gościem, oczekiwane są pytania oraz poruszenie kwestii związanych z tematem choroby Alzheimera. Jeśli chcą się Państwo zapoznać przed spotkaniem z podstawowymi informacjami na temat tej choroby, można je znaleźć na stronie http://www.clinical-neuroengineering.eu/memorandum.

Ponieważ memorandum przeznaczone było jako materiał bazowy dla komisji sejmowej RP zajmującej się sprawami seniorów, napisane jest w języku polskim.

Spotkanie jest dla członków klubu i ich gości. Prosimy o zaopatrzenie bufetu w desery i napoje, prosimy również potwierdzić obecność kontaktując się z Marią Kubal, nr. tel. (818) 367-3180, email: maria.kubal@modjeska.org.

Andrew Z. Dowen

Prezes

We would like to invite you to a get-together with our club member Bogusław Kuszta, PhD, D.Sc. The event will take place on Saturday February 27, 2016 at 5:00 P.M. at the hospitable residence of Arthur and Katarzyna Chmielewski: 3154 Meyerloa Lane, Pasadena, CA 91107.

Bogusław Kuszta, PhD, D.Sc. taught electronics at the Warsaw Technical University from 1969 through 1979. From 1979 he was with the California Institute of Technology. Dr. Kuszta retired from Caltech in 2002. In 2005 he was nominated as Director of the Center of Clinical Neuroengineering in Lublin, Poland. The Center specializes in designing medical equipment used for early detection of Alzheimer disease.

The theme of the discussion will be of course the Alzheimer disease: what it is and what it is not, how to observe and diagnose it, what to do when you suspect it, and what are the chances of curing it.

The format of the presentation will be dialogue friendly, so questions will be expected throughout the evening. If you wish to learn more about some basic facts about the Alzheimer disease before our event, you can visit the following website: http://www.clinical-neuroengineering.eu/memorandum.

The memorandum was designed for the members of Assembly Committee on Aging and Long-Term Care of Polish Parliament (Sejm) and is written in Polish.

The get-together is for club members and their guests. We would greatly appreciate help with provision of baked goods and drinks. Please RSVP to Maria Kubal, Tel. # (818) 367-3180, email: maria.kubal@modjeska.org.

Andrew Z. Dowen

President