Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club


fot. Jan Latus

Spotkanie z Januszem Kapustą
Meet Janusz Kapusta

24 stycznia 2015
January 24, 2015

 Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panem Januszem Kapustą, prawdziwym człowiekiem Renesansu. Spotkanie odbędzie się 24 stycznia 2015 roku o godzinie 18.00 w gościnnej rezydencji Państwa Joanny i Andrzeja Maleskich, 12046 Mound View Pl., Studio City, CA 91804.

Rozmowę z naszym szanownym gościem poprowadzi Pan Leonard Konopelski. 

Janusz Kapusta - wynalazca, artysta - jest rysownikiem, malarzem i scenografem, który interesuje się matematyką i filozofią. Studiował sztuki piękne, architekturę i historię filozofii. Ukończył wydział architektury na Politechnice Warszawskiej. Jego prace obejmują grafikę, plakaty, ilustracje do magazynów literackich oraz książek, scenografię i malarstwo. Od 1981 roku mieszka w Nowym Jorku i jego prace są publikowane w New York Times, Wall Street Journal, Washington Post oraz innych czasopismach. Zilustrował też książkę naszego noblisty Czesława Miłosza pod tytułem "Zniewolony umysł".

 Jego prace znajdują się w wielu galeriach i muzeach światowych, takich jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku i w Łodzi oraz w kolekcji IBM. Miał wiele indywidualnych wystaw oraz partycypował w wystawach grupowych. Od 1995 roku współpracuje z jedną z najbardziej znanych polskich gazet "Rzeczpospolita". Jest gościnnym profesorem w nowo otwartej Wyższej Szkole Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w Warszawie.  

 W 1985 roku Janusz Kapusta odkrył-wynalazł jedenastościenną bryłę geometryczną, którą nazwał K-Dron i która znalazła już praktyczne zastosowanie, np., zbudowano wykorzystując ten kształt budynek w Hollywood, a kostkami w kształcie K-Drona, znakomicie tłumiącymi fale akustyczne wyłożone było studio, w którym swoją pierwszą płytę nagrywała Christina Aguilera. W 2000 roku, artysta wynalazł nową, dotychczas nieznaną zasadę "złotej proporcji" i przedstawił ją na konferencjach matematycznych w amerykańskich uniwersytetach. Jego artykuły pojawiały się w matematycznych periodykach w Stanach Zjednoczonych i Japonii.

Janusz Kapusta jest autorem trzech książek: "Prawie każdy" (1985), "Janusz Kapusta w New York Times" (1995), (ta książka była uznana, jako jeden z najpiękniejszych albumów sztuk opublikowanych w Polsce w danym roku) i  "K-Dron. Opatentowana nieskończoność" (1995).

 Po spotkaniu będzie podana gorąca kolacja. Uprzejmie prosimy o zaopatrzenie bufetu w deserowe wypieki oraz napoje. Spotkanie jest dostępne tylko dla członków Klubu i ich gości. Opłata dla gości wynosi $15 od osoby.

 Proszę potwierdzić swoją obecność do 21 styczna 2015, dzwoniąc do Andrzeja Dowen (818) 951-9550 lub pisząc e-mail Andrew.Z.Doweni@modjeska.org.

We have the pleasure to invite you to an evening with Janusz Kapusta, a true Renaissance man. The event will take place on January 24, 2015 at 6:00 P.M. in the hospitable residence of Joanna & Andrzej Maleski, 12046 Mound View Pl., Studio City, CA 91804. 

The interview with our esteemed guest will be conducted by Mr. Leonard Konopelski.

Janusz Kapusta is an artist interested in mathematics and philosophy; he studied fine arts, architecture and history of philosophy and graduated from the Department of Architecture at the Warsaw Polytechnic. His work ranges from small graphic forms, posters, magazine illustrations, graphic design, book illustrations, to set designs and painting. Since 1981 he has been living in New York and his works appeared in "The New York Times," "The Wall Street Journal," "The Washington Post" and others. He also contributed illustrations to "The Captive Mind," a book by the famous Polish poet and writer and Nobel laureate Czesław Miłosz.

 

The artist's works can be found in collections of many museums and galleries around the world such as Museum of Modern Art in New York, Museum of Modern Art in Lodz and the IBM Collection. He has had many individual exhibitions and participated in numerous group shows. From 1995 to the present his works have been regularly published in the Polish newspaper "Rzeczpospolita." As visiting professor, Janusz Kapusta collaborates with the newly established School of Visual Arts and New Media in Warsaw.

 

In 1985 Janusz Kapusta discovered a new geometrical shape--an eleven faced polyhedron, called the K-Dron, which already found practical application--a building using this shape was constructed in Hollywood and the walls of the studio in which Christina Aguilera produced her first album were constructed of K-Dron proportion and presented them at mathematical conferences at American universities. His articles have appeared in math periodicals in the United States and Japan. Janusz Kapusta is the author of three books: "Almost Everybody" (1985), "Janusz Kapusta w New York Times" (1995), (this book was later recognized as the most beautiful art album published in Poland in that year) and "K-Dron. Opatentowana nieskonczoność" ("K-Dron. Patented Infinity") (1995).

After the performance we will serve dinner and would appreciate your help with providing beverages and desserts. This event is for Club Members and their guests only. Admission cost for guests is $15.00.

Please RSVP by January 21, 2015 by contacting Andrew Dowen, either by phone (818) 951-9550 or via e-mail:  Andrew.Z.Dowen@modjeska.org

Spaces are limited. Arrivals without RSVP will not be admitted.