Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Wykład prof. Marka Jana Chodakiewicza
A lecture by prof. Marek Jan Chodakiewicz

25 stycznia 2014
January 25, 2014

We are honored to invite you to a lecture and a Q&A session with Professor Marek Jan Chodakiewicz.

This event will take place on January 25, 2014 at 6:00 P.M. at the Santa Monica Library, Martin Luther Auditorium, 601 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90401.

Professor Chodakiewicz is an academic and a Polish historian specializing in East Central European history of the 19th and 20th century.

His interests include the post-Soviet zone, World War II and its aftermath, the history of Poland, Western civilization and its intellectual tradition, Jewish-Polish relations, environmental politics, intellectual conservative tradition, and extremist movements including Communism and Fascism. He was born in 1962 in Warsaw, Poland and lives now in Washington, D.C. area. He earned a Bachelor of Arts degree from the San Francisco State University in 1988, Master’s degree from Columbia University and a Ph.D. with distinction from Columbia University in 2001. Between 2001 and 2003 Chodakiewicz was an assistant professor at the University of Virginia at Charlottesville. In 2003 he was appointed Research Professor of History and in 2004 Professor of History at the Institute of World Politics in Washington, DC., where he teaches and conducts research on East Central Europe and Russia. Since 2008, he has also held the Kosciuszko Chair in Polish Studies at IWP (Institute of World Politics). In April of 2005, President George W. Bush appointed him for a 5-year term to the United States Holocaust Memorial Council. Chodakiewicz has also served as an Adjunct Professor of International Relations at Patrick Henry College since 2008. He has authored numerous works in both English and Polish. His historical works include: After the Holocaust: Polish-Jewish Relations in the Wake of World War II, Between Nazis and Soviets: Occupation Politics in Poland; Ciemnogrod – O Prawicy i Lewicy and Golden Harvest or Hearts of Gold?; Intermarium: The Land between the Black and Baltic Seas.

In 2003 Prof. Chodakiewicz received the Józef Mackiewicz Literary Prize in Warsaw for his two-volume book of history entitled Ejszyszki.

Dr. Chodakiewicz writes weekly columns for popular Polish press and contributes to the Selous Foundation Internet Hub. He has also published on foreign policy in various venues, including The Journal of World Affairs, American Spectator, and National Review Online.

He is the recipient of several grants: The Office of the Prime Minister of the Republic of Poland Research Grant (2001), The Earhart Foundation Fellowship Research Grant (2004) and Smith Richardson Fellowship Research Grant (2009-2010)

 Andrew Z. Dowen,
President

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wykład i rozmowę z profesorem Markiem Janem Chodakiewiczem.

Spotkanie odbędzie sie 25 stycznia, 2014 roku o godzinie 18.00 w Santa Monica Library, Martin Luther Auditorium,
601 Santa Monica Blvd, Santa Monica, CA 90401.

Profesor Chodakiewicz jest polskim historykiem, specjalizującym się w historii Europy Środkowej i Wschodniej XIX-XX wieku. Jest on szczególnie zainteresowany postsowiecką strefą,, drugą wojną światową i czasem powojennym, historią Polski, cywilizacją Zachodnią i jej intelektualną tradycją, myślą konserwatywną, badaniem stosunków polsko-żydowskich, polityką środowiskową oraz nurtami ekstremalnymi takimi jak komunizm i faszyzm. Urodził się w 1962 roku w Warszawie i mieszka teraz w okolicach Washington, D.C. Licencjat uzyskał na stanowym uniwersytecie w San Francisco w 1988 roku, tytuł magistra zdobył na uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku a tytuł doktora zdobył broniąc na uniwersytecie Columbia w 2001 pracy doktorskiej pod tytułem: Accommodation and Resistance: A Polish Country Kraśnik during the Second World War and its Aftermath,1939-1947.

W latach 2001–2003 był adiunktem na University of Virginia w Charlottesville. Był także profesorem wizytującym na Loyola Marymount University. Od 2003 jest profesorem historii w Instytucie Polityki Międzynarodowej w Waszyngtonie. W kwietniu 2005 został przez prezydenta Busha powołany do amerykańskiej Rady Pamięci Holokaustu. Od 2008 jest kierownikiem Katedry Studiów Polskich im. Tadeusza Kościuszki. Jest autorem wielu książek historycznych, takich jak: Po zagładzie: polsko-żydowskie stosunki tuż przed drugą wojną światową, Między Nazistami i Sowietami: polityka okupacji w Polsce, Ciemnogród – o Prawicy i Lewicy oraz Złote serca, czy złote żniwa?

W 2003 roku Chodakiewicz otrzymał Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza za dwu-tomową książkę historyczną pod tytułem Ejszyszki.

Doktor Chodakiewicz pisze i publikuje w pismach i prasie polskiej, np. w Glaukopis, W sieci, w tygodniku Solidarność, w tygodniku Najwyższy Czas. Oprócz tego publikuje też artykuły w pismach amerykańskich, takich jak: The Journal of World Affairs, American Spectator i National Review Online.

Otrzymał też wiele nagród i wyróżnień, np.: Grant Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (2001), Grant "The Earhart Foundation Fellowship" (2004), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2007) i Grant "Smith Richardson Fellowship" (2009-2010)

Andrew Z. Dowen,
Prezes