Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Bal Sylwestrowy
New Year's Eve Ball

31 grudnia 2013
December 31, 2013