Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Maria Szymanowska 
Nadworna Pianistka Rosyjskich Carów
Maria Szymanowska
The Court Pianist to the Tsarinas

30 czerwca 2013
June 30, 2013

Zapraszamy serdecznie na koncert i na odczyt o Marii Szymanowskiej (1789-1831),  polskiej pianistce i kompozytorce z 19-go wieku. Jej salon muzyczny w Petersburgu był miejscem zgromadzeń dla arystokratów, poetów i artystów a jej romantyczne utwory muzyczne byly inspiracją dla Chopina. Odczyt będzie poprowadzony przez Dr. Maję Trochimczyk, muzykologa, a koncert bedzie wykonany przez Dr. Wojciecha Kocyana, profesora na Loyola Marymount Univeristy.

Spotkanie, które odbędzie się 30 czerwca, 2013 roku między 13:20 a 14:30 w Norma Kershaw Auditorium, The Bowers Museum, 2002 N. Main St., Santa Ana, CA 92706, tel. (714) 567-3600 jest połączone z wystawą “Z Carskiego Gabinetu” – “From the Tsar’s Cabinet” udostepnioną do końca lata. Wejście w cenie $7 dla czlonków muzeum; $10 dla pozostałych osób. Muzeum zgodziło się aby członkowie naszego Klubu płacili cenę zniżkową 7 dolarów od osoby. Po spotkaniu zapraszamy na małe przyjęcie. Prosimy o potwierdzenie obecności via email: jolanta.uniejewski@modjeska.org
We have a pleasure of inviting you to a lecture and concert about Maria Szymanowska (1789-1831), 19th century Polish pianist-composer. Her musical salon in St. Petersburg gathered aristocracy, poets and artists and her romantic piano music inspired Chopin The lecture will be conducted by Maja Trochimczyk, Ph.D., music historian and the concert will be performed by Wojciech Kocyan, Doctor of Musical Arts, piano professor at Loyola Marymount University.

This event, held on Sunday, June 30, 2013 at 1:20 to 2:30 p.m. at the Norma Kershaw Auditorium, The Bowers Museum, 2002 N. Main St., Santa Ana, CA 92706, tel. (714) 567-3600 is associated with the exhibition "From the Tsar's Cabinet" on display through the summer. Admission: $7 Bowers Museum Members; $10 Non-members.  The Museum agreed to let Modjeska Club members to pay the discounted rate of $7.00. After the lecture and concert we will have light refreshments. Please RSVP via e-mail to jolanta.uniejewski@modjeska.org.

cache/wst.opf.4110975.xml