Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Wystawa malarstwa Ewy Matysek-Mazur i Andrzeja Mazura “Światło i Kolor”
Painting exhibition "Light and Clolor"
by Ewa Matysek-Mazur and Andrzej Mazur

12 stycznia 2013
January 12, 2013

Ewa Matysek Mazur

Studia malarskie i konserwatorskie ukończyła w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1982 roku pracuje i tworzy w USA. Przez 30 lat intensywnej pracy wykonała konserwacje setek cennych obiektów sztuki zabytkowej i nowoczesnej. Przeprowadzała prace na zlecenie czołowych muzeów, galerii i kolekcjonerów sztuki zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Przez jej pracownie przechodziły dzieła artystów najwyższej światowej rangi: od szkoły Rembrandta, Van Ostade i wielu innych flamandzkich mistrzów, wybitnych artystów włoskiego renesansu i baroku, francuskich oraz amerykańskich impresjonistów, po prace XIX- i XX- wiecznej moderny. Najwyższymi umiejętnościami, talentem i uczciwością zawodową Ewa zdobyła na przestrzeni lat praktyki konserwatorskiej silną pozycję i zaufanie w środowisku kolekcjonerów, sprzedawców dzieł sztuki i muzealników.
Po przyjeździe do Los Angeles artystka kontynuowała studia malarskie. Ewa maluje w technice olejnej, a wiedza i doświadczenie konserwatorskie oraz znajomość warsztatu dawnych mistrzów pomagają jej w realizowaniu własnych, impresjonistycznych projektów.
Jej obrazy pokazywane na licznych wystawach w Stanach Zjednoczonych i Europie były nagradzane medalami oraz bardzo przychylnymi recenzjami w mediach. Przed dwoma laty wystawa Ewy reprezentowała nasz kraj w ramach „Dni kultury polskiej” w Wiedniu i kilku innych miastach Austrii.

Prof. dr hab. Andrzej Mazur

Po studiach w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (w latach 1973-79) rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela akademickiego na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki, gdzie wykłada do dzisiaj. Jego prace doktorska i habilitacyjna służą jako podręczniki na polskich uczelniach.
Równolegle do działalności naukowo-dydaktycznej w Katedrze Konserwacji oraz Technik i Technologii Malarstwa Ściennego prowadzi prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych. Przeprowadził konserwacje w wielu ważnych dla kultury polskiej obiektach, między innymi w Łazienkach Królewskich. Za dekoracje malarskie sal w Pałacu w Wilanowie otrzymał Nagrodę Ministra Dziedzictwa Narodowego Grand Prix „Sybilla 2008”.
W roku 2010 na wniosek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie, Prezydent RP
Lech Kaczyński nadał Andrzejowi Mazurowi tytuł profesora zwyczajnego.
Profesor Mazur oprócz działalności naukowej i konserwatorskiej uprawia malarstwo, najczęściej plenerowe, w technice olejnej. Zazwyczaj obiera za temat pejzaże z różnych rejonów Polski i Kalifornii. Jego prace malarskie mają charakter impresjonistycznych studiów koloru i światła. Pokazywane były na wystawach w Polsce i ostatnio także w Los Angeles.
Więcej informacji na temat twórczości obojga artystów znaleźć można na: www.lightandcolorart.com
cache/wst.opf.4105517.xml