Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Wybory do zarządu Klubu
Club Board Elections

23 czerwca, 2012
June 23, 2012

W dniu 23 czerwca 2012 r. odbyły się wybory następnego prezesa i zarządu, a w rezultacie rządy w Klubie objęli: Maja Trochimczyk - Prezes, Elżbieta Kańska - Wiceprezes, Danuta Żuchowska - Skarbnik, Leela Chmielewski - Sekretarz, Dyrektorzy - Krystyna Bartkowska, Andrew Z. Dowen, Krystyna Okuniewska, Bogdan Plewnia, Wanda Presburger, i Jolanta Wilk.
The club annual meeting, elections of the board and club president took place at the hospitable of Danuta and Witold Zuchowski. The following people were elected for the next two year term: Maja Trochimczyk - President, Elżbieta Kańska - Vice President, Danuta Żuchowska - Treasurer, Leela Chmielewski - Secretary, Directors - Krystyna Bartkowska, Andrew Z. Dowen, Krystyna Okuniewska, Bogdan Plewnia, Wanda Presburger, and Jolanta Wilk.