Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Koncert muzyki Henryka Góreckiego
Songs of Stones: Music of Henryk Gorecki

19 listopada 2011
November 19, 2011

Klub im. Heleny Modrzejewskiej i Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej byli sponsorami koncertu zorganizowanego przez Jacaranda: Music on the Edge. Ten hołd dla Henryka Góreckiego w pierwszą rocznicę śmierci odbył się w Santa Monica, w Pierwszym Kosciele Prezbyterianskim (First Presbyterian Church).

W programie:
Cztery Preludia Op. 1 (1955);
Kwartet nr 2 "Quasi una Fantasia," Op. 64 (1991);
Kwartet nr 1 "Already it is Dusk," Op.62 (1988);
Kleines Requiem fur eine Polka, Op. 66 (Little Requiem for a Polka, 1993).

Wykonawcy:
Mark Robson, piano; Calder Quartet; Lyris Quartet; Jacaranda Chamber Orchestra with Mark Alan Hilt, dyrygent.

Patrick Scott, Artystyczny Dyrektor Jacaranda napisał: “W kronikach kultury popularnej, Symfonia Pieśni Żałosnych Góreckiego jest bezprecedensowym przebojem list klasycznych ipopularnych. Lecz polski kompozytor był osobą bardzo prywatną. Każdy utwór destyluje intensywność jego osobowości, nie tracąc tragicznej tęsknoty i ostrego humoru obecnego wpolskim filmie, teatrze i literaturze – w narodowym charakterze Polski. W rok po jego śmierci nasz program łączy wczesną muzykę fortepianową i dwa uderzająco odmienne kwartety smyczkowe. Pierwszy to jednoczęściowy poemat dźwiękowy; drugi to cztero-częściowa podróż. Unikalne instrumentalne Requiem zamyka naszą uroczystość z nawiedzonym spokojem, który jest znakiem szczególnym Góreckiego, w połączeniu z ostrym dramatem, poczuciem absurdu i pełnym duchowej inspiracji nastrojem pocieszenia.”
The Modjeska Club is pleased to support a celebration of the music of Henryk Mikolaj Gorecki who died last in November 2010 at the age of 78.

The concert, entitled "Songs of Stones - The Music of Henryk Gorecki" is organized by Jacaranda: Music on the Edge took place at the First Presbyterian Church in Santa Monica.
The event's sponsors included, besides the Modjeska Club, the Consulate General of the Republic of Poland which was celebrating Poland's Presidency of the European Union (June to December 2011).

The program included:
Four Preludes Op. 1 (1955)
Quartet No. 2 "Quasi una Fantasia," Op. 64 (1991)
Quartet No. 1 "Already it is Dusk," Op.62 (1988)
Kleines Requiem für eine Polka Op. 66 (Little Requiem for a Polka, 1993)


Performers:
Mark Robson, piano; Calder Quartet, Lyris Quartet, Jacaranda Chamber Orchestra, Mark Alan Hilt, conductor

Program note by Patrick Scott, Artistic Director of Jacaranda: "In the annals of popular culture, Gorecki's Symphony of Sorrowful Songs is the unprecedented chart-busting Classical crossover hit of all time. Yet, the Polish composer was exceedingly private. Each work distils his personal intensity without losing the tragic longing and wry humor evident in the films, theatre and literature — in the national character of Poland. One year after his death, this evocative program brings together early piano music with two strikingly different string quartets. The first is a one-movement tone poem, the second a four-part journey. A unique instrumental requiem closes the celebration with the haunted serenity that is Gorecki's trademark, as well as brash drama, a sense of absurdity and his fervent spirit of consolation."