Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Spotkanie z Janem Kidawą-Błońskim
A meeting with Jan Kidawa-Błoński

12 marca 2011
March 12, 2011

Spotkanie z reżyserem Janem Kidawą-Błońskim, gościem Konsul Generalnego Joannę Kozinską-Frybes odbyło się w eleganckiej rezydencji Heleny i Stanleya Kołodziey w Beverly Hills w sobotę, 12 marca 2011 roku. Spotkanie, prowadzone przez Andrzeja Maleskiego, miało eż obejmować rozmowę z żoną artysty, posłanką Małgorzatą Kidawa‐Błońską, ale musieliśmy obie poradzić bez żotsny, zajętej ważnymi spotkaniami i sprawami politycznymi. Jan KidawaBłoński to reżyser, scenarzysta i producent filmowy i telewizyjny. Studiował architekturę w Politechnice Śląskiej oraz reżyserię w Moskiewskiej Szkole Filmowej, kończąc studia reżyserii w Łódzkiej Szkole Filmowej w 1980 roku. Współ‐pracował ze Śląskim Studiem Filmowym, a po jego rozwiązaniu ze studiami OKO i Zodiak. Od 1990 roku jest członkiem Komisji Kinematografii. W latach 1990‐1994 był Prezesem Związku Filmowców Polskich. Jest laureatem wielu nagród; za reżyserię filmu Różyczka otrzymał Nagrodę Srebrnego Jerzego w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie (2010); oraz nagrodę Złotej Żaby na Festiwalu Camerimage w 2010 roku. Rozmowę poprowadzil Andrzej Maleski, który wybrał jako ilustracje fragmenty filmu Różyczka.
A Modjeska Club meeting with Polish film director Jan Kidawa-Blonski, whose film Rozyczka [Little Rose] has received many awards at the international festival circuit. At the residence of Helena and Stanley Kolodziey, Beverly Hills. Distinguished guests included Consul Malgorzata Cup, director Jerzy Antczak and his wife Jadwiga Baranska, and Polish fashion designer Teresa Rosati with her daughter Veronika.