Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Mickiewicz dziś
Mickiewicz today

19 lutego 2011
February 19, 2011

Rozmowę z profesorami Romanem Koropeckyj (UCLA) i Leonardem Kress (Owens College) o poezji Adama Mickiewicza wzbogaciła gwiazda wieczoru, znakomita aktorka Beata Poźniak Daniels, z akompaniamentem pianistki Sue Zhou. Poezje Mickiewicza recytowane były po polsku i po angielsku. Spotkanie odbyło się w Ruskin Art Club, instytucji kulturalnej o ponad 120‐letniej historii w Los Angeles (800 South Plymouth Blvd., Los Angeles)

Prof. Leonard Kress studiował religioznawstwo w Temple University, literaturę i folklor polski w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i filologię angielską w Uniwersytecie Columbia. Jest obecnie profesorem religii, filozofii i filologii angielskiej w Owens College w Ohio. Jest autorem 6 zbiorów wierszy, w tym The Orpheus Complex i Thirteens. Jego tłumaczenie Pana Tadeusza na angielski jest dostępne w internecie w HarrowGatePress, www.harrowgatepress.com.Prof. Roman Koropeckyj studiował literaturoznawstwo w Uniwersytecie Columbia (BA, 1976) oraz slawistykę w Uniwersytecie Harvard (doktorat z 1990 roku). Jest autorem książek: The Poetics of Revitalization: Adam Mickiewicz between ‘Forefathers’ Eve’, Part 3 and ‘Pan Tadeusz’ (2001) oraz Adam Mickiewicz; The Life of a Romantic (2008). Opublikował też wiele artykułów o literaturze polskiej i ukraińskiej. Od 1992 jest profesorem slawistyki w UCLA. Gdańszczanka,

Beata Poźniak Daniels jest znakomitą aktorką, artystką, aktywistką i poetką. Najlepiej znana z roli Mariny Oswald w JFK Olivera Stone’a, wystąpiła w ponad 30‐tu filmach i projektach telewizyjnych, w tym Babylon 5, Melrose Place, Mad About You, JAG, Złotopolscy i inne seriale zrealizowane w USA oraz w Polsce. Odegrała ważną rolę w oficjalnym uznaniu Międzynarodowego Dnia Kobiet w USA. Jej eatr, Theatre Discordia, prezentował wiele projektów awangardowych łączących taniec, magię, projekcje świetlne i recytacje. Szczegóły na stronie: www.beata.com Prof. Koropeckyj opowiadał o życiu i obecnym znaczeniu poezji Mickiewicza w historii literatury. Prof. Kress skupił się nad trudnościami tłumaczenia polszczyzny na angielski. Okazało się, że aby wiernie oddać rytm Pana Tadeusza w nowym języku należy ten rytm i wersyfikację zupełnie zmienić! Słuchaliśmy też wierszy Kressa o inspiracji romantycznej. Beata Poźniak i Sue Zhou wprowadziły nas w świat 19‐wiecznego salonu, w którym Adam
Mickiewicz wykonywał swoje poetyckie improwizacje. Był częstym gościem u pianistki‐kompozytorki Marii Szymanowskiej w St. Petersburgu i deklamował wiersze przy jej akompaniamencie. W formie dramatyczno‐muzycznej zwanej „melodramą”, muzyka ilustruje i podkreśla znaczenia recytowanego tekstu. Artystki zaprezentowały w tym formacie jeden z wierszy Mickiewicza do akompaniamentu fragmentów Nokturnu Szymanowskiej. Gwoździem programu było wykonanie, pierwsze w 20‐tym i 21‐szym wieku, Koncertu nad Koncertami – Koncert Jankiela z Pana Tadeusza deklamowany z muzyką zapoznanego lwowskiego ompozytora Marjana Signio. Sprawozdanie z Mickiewiczowskiego wieczoru napisała Dr. ira Mataric i zostało opublikowane w PAHA Newsletter.
"To a Pole, the name Adam Mickiewicz is emblematic of Polishness and greatness. What Homer is to the Greeks, or Shakespeare to the British, Mickiewicz is to the Poles. He is a cultural icon, a name inextricably connected with Polish literature and history, and one mentioned with pride. Mickiewicz stands out in the consciousness of Poles both as a man of letters and a political leader." Scholar Regina Grol thus started her popular essay summarizing Mickiewicz's contribution to European history and culture. She points out controversial and unexamined aspects of Mickiewicz's life and work. Two guests of the Modjeska Club have dedicated years to unraveling these mysteries (Koropeckyj) and making his poetry more accessible to the English-speaking world (Kress).

Prof. Leonard Kress studied religion at Temple University, Polish literature and folklore at the Jagiellonian University in Kraków, and creative writing at Columbia University. He currently teaches religion, philosophy, and creative writing at Owens College in Ohio. He has published six collections of poetry, including his translation of Pan Tadeusz (available from HarrowGatePress, www.harrowgatepress.com), most recently The Orpheus Complex and Thirteens.

Prof. Roman Koropeckyj received his BA in Comparative Literature from Columbia University in 1976 and his PhD in Slavic Languages & Literatures from Harvard University in 1990. He is the author of The Poetics of Revitalization: Adam Mickiewicz between ‘Forefathers’ Eve’, part 3 and ‘Pan Tadeusz’ (2001), Adam Mickiewicz: The Life of a Romantic (2008) as well as numerous articles on Polish and Ukrainian literature. He has been a professor of Slavic Languages & Literatures at UCLA since 1992.

Born in Gdańsk, Poland, Beata Poźniak Daniels is an acclaimed actress, artist, activist and poet. Best known for her role as Marina Oswald in Oliver Stone's JFK, she starred in over 30 film and TV projects internationally, including Babylon 5, Melrose Place, Mad About You, JAG, Złotopolscy and other TV series in the U.S. and Poland. As an activist, she spearheaded passage of the first bill to recognize International Women's Day in the U.S. Her theater company, Theatre Discordia, has presented numerous avant-garde theater projects combining dance, magic, visual projections, and spoken word. For more information, see her website: www.beata.com

The program included conversations with both scholars about their interest in Mickiewicz and publications about him (in English), followed by a reading of Mickiewicz's poetry in English and Polish. The ambience of a 19th century romantic salon where Adam Mickiewicz recited poetry accompanied on the piano by his future mother-in-law, eminent pianist Maria Szymanowska (1790-1831) was recreated by Pianist Sue Zhou, who played her Nocturne as well as accompany a unique presentation of a "melodrama" - Mickiewicz's poetry recited to the music of a forgotten composer Marian Signio. Quite appropriately, the poetry is an excerpt from Mickiewicz's epic, Pan Tadeusz, describing a cembalom concert by a Jewish musician, Jankiel, "Koncert nad koncertami."