Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Ocalić od Zapomnienia (Kabaret Starszych Panów)
To Save from Oblivion (a Cabaret of Older Gentlemen)

21 listopada 2010
October 21, 2010

Klub PIE, Polacy w Inland Empire, zaprezentował przedstawienie Ocalić od Zapomnienia: Twórczość Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego ilustrowane piosenkami z Kabaretu Starszych Panów. Spektakl w reżyserii Jolanty Siemieniewskiej odbył się w sali Long Beach Petroleum Club (3636 Linden Avenue, Long Beach) w niedzielę, 21 listopada 2010 roku. W przygotowaniu programu wykorzystano materiały pochodzące z Internetu oraz z książki ”Leksykon‐Ostatni Naiwni Kabaretu Starszych Panów” (Roman Dziewoński, Monika i Grzegorz Wasowscy). Konsultacja reżyserska, światło i dźwięk: Gwido Zlatkes; organizacja programu:
Witold Frączek; prezenterzy: Zofia Czechowicz i Witold Frączek: wykonawcy: członkowie lubu PIE. Klub jest naszą zaprzyjaźnioną grupą w Riverside; www.klubpie.com.

Kabaret zachwycił i rozbawił publiczność tłumnie zebraną w sali świetnie udekorowanej przez Krystynę Okuniewską. Podśpiewywaliśmy sobie do muzyki Wasowskiego, śmiejąc się ze starych żartów... Sprawozdania napisali Witold Czajkowski, Jolanta Siemieniewska i Witold rączek, prezes Klubu PIE. Śpieszę dodać, że „Nasz człowiek” ‐ Teodor Przymusiński ‐ był ednym ze Starszych Panów, dzieląc ten honor z Wojciechem Gaweckim.
  • Sprawozdanie "Kwartet o Kabarecie" - Jolanta Siemieniewski, Witold Frączek i Starsi Panowie, Wojtek Gawecki i Teodor Przymusinski - Sprawozdanie PDF
  • Recenzja z ilustracjami (Witold Czajkowski) - Recenzja PDF
he Cabaret Show, “To Save from Oblivion: The Cabaret of Jeremi Przybora and Jerzy Wasowski” illustrated with songs from the Old Gents’ Cabaret (Kabaret Starszych Panów) was directed by Jolanta Siemieniewska and was performed by members of Club PIE, Poles in Inland Empire

The program was based on ”Leksykon-Ostatni Naiwni Kabaretu Starszych Panów” (Roman Dziewoński, Monika i Grzegorz Wasowscy) and on internet sources. Playbook and Direction: Jolanta Siemieniewska; Consultation, Sound and Lighting: Gwido Zlatkes; Management: Witold Frączek; MCs: Zofia Czechowicz and Witold Frączek: Performers: members of Club PIE. This is our friendly partner club in Riverside presenting many cultural and scientific meetings and events for local Polonia. Details: www.klubpie.com.