Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Spotkanie z profesorem Leszkiem Balcerowiczem
(A meeting with professor Leszek Balcerowicz)

16 października 2010 (October 16, 2010)

„To plan Balcerowicza dokonał dzieła transformacji. Wszelkie przemiany związane z tym planem były zarazem aktem politycznej odwagi i determinacji. Polska gospodarka znajdowała się w opłakanym stanie. Istniała obawa, że zagrożone jest samo istnienie narodu polskiego. Panujące ówcześnie warunki nie dawały nadziei na powodzenie planu przed końcem XX wieku. W tych warunkach Balcerowicz podjął radykalne decyzje, które zakończyły się zaskakującym sukcesem.” 
~ Daniel Fried (ambasador Stanów Zjednoczonych  w Polsce w latach 1997-2000)

Prof. Leszek Balcerowicz, słynny ekonomista i polityk, we wrześniu 1989 roku objął stanowisko wicepremiera i ministra finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski. Opracował i realizował plan szybkiej stabilizacji i transformacji pogrążonej w kryzysie gospodarki, powszechnie znany jako "Plan Balcerowicza". W latach 1995‐2000 pełnił funkcję przewodniczącego Unii Wolności, a od 2000 roku służył na stanowisku Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Otrzymał doktoraty honoris causa od uniwersytetów w Aix‐en‐Provence, Sussex, Szczecinie, Toruniu, Bratysławie, Dundee, Staffordshire oraz od Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie nad Odrą, De Paul University w Chicago, uniwersytetów del Pacifico w Limie (Peru), Alexandru Ioan Cuza w Jassach (Rumunia) i Georga Mercatora w Duisburgu (Niemcy). Szczegóły: www.balcerowicz.pl
Professor Leszek Balcerowicz is a Chair of International Comparison Studies at the Warsaw School of Economics. He became Deputy Prime Minister & Minister of Finance of the Republic of Poland in the first non-communist government of the country in September 1989. He created and implemented a plan of stabilization and transformation of Polish economy, which was then in severe crisis (known as the “Balcerowicz Plan”). For this achievement, he is often recognized as “the father of transformation of the Polish economy.” In 1995-2000 he was the president of Freedom Union political party and since 2000 he served as the Governor of the National Bank of Poland. He received honorary doctorates from universities in Aix-en-Provence, Sussex, Szczecin, Torun, Bratislava, Dundee, Staffordshire, as well as European University in Frankfurt am Oder, De Paul University in Chicago, universities del Pacifico in Lima (Peru), Alexandru Ioan Cuza in Jassach (Romania) and George Mercator in Duisburg (Germany).