Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Wieczór poświęcony obchodom
Roku Jerzego Grotowskiego

28 listopada 2009

W styczniu 2009 roku minęła 10-ta rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego, reformatora teatru, reżysera, pedagoga. Minęła również 50-ta  rocznica powstania wrocławskiego Teatru Laboratorium założonego i kierowanego przez Jerzego Grotowskiego i Ludwika Flaszena. Bieżący rok został przez UNESCO ogłoszony Rokiem Jerzego Grotowskiego. W ramach Polskiej Jesieni Teatralnej w dniach od 19 do 23 listopada 2009 roku odbyły się w Los Angeles oraz w Orange County liczne prelekcje i sympozja na temat Jerzego Grotowskiego i jego stosunku do tradycji teatralnej. My również postanowiliśmy uczcić pamięć i pracę Mistrza Teatru dedykując mu nasze specjalne spotkanie.

Naszymi gośćmi byli: profesor Zbigniew Osiński-wybitny teatrolog i autor wielu publikacji na temat Grotowskiego, Jarosław Fret-dyrektor Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu, Tomasz Kubikowski-dyrektor Teatru ZAR, teatrolog i pedagog Akademii Teatralnej w Warszawie oraz niestrudzona promotorka polskiego teatru Joanna Klass, Dyrektor Wykonawczy Roku Grotowskiego 2009. Wieczór uświetnili aktorzy Teatru ZAR, którzy śpiewali pieśni z Tryptyku Ewangelie Dzieciństwa, prezentowanego na UCLA w Los Angeles od 1 do 3 grudnia 2009.

Jaroslaw Fret i Joanna Klass reprezentujący Instytut im. Grotowskiego we Wrocławiu zrelacjonowali przebieg obchodów roku Roku Grotowskiego w Polsce i na świecie. Profesor Osiński wygłosił prelekcję o drodze i ewolucji Grotowskiego z teatru klasycznego do „teatru ubogiego”. Następnie byliśmy świadkami dyskusji gości o fenomenie Grotowskiego i jego metodzie aktorskiej.

Grotowski był jednym z najważniejszych reformatorów teatru XX wieku.  Jego praca twórcza oraz działalność pedagogiczna, między innymi w UC Irvine w Kalifornii, miały ogromny wpływ na rozwój współczesnego teatru. Peter Brook, legendarny reżyser teatralny, nazwał Grotowskiego „wyjątkowym”, ponieważ „od czasów Stanisławskiego nikt na świecie nie badał natury aktorstwa, jego znaczenia, jego procesów duchowo-fizyczno-emocjonalnych tak dogłębnie i całkowicie, jak Grotowski”.

W ostatniej części wieczoru dyrektor Teatru ZAR Jaroslaw Fret  mówił o wyprawie zespołu do Gruzji skąd pochodzą prezentowane przez zespół pieśni. Teatr ZAR jest uważany za kontynuatora poszukiwań aktorskich i antropologicznych zainicjowanych przez Grotowskiego.

Andrzej Maleski