Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

MODRZEJEWSKA, PADEREWSKI, TEATR, MUZYKA... i KALIFORNIA

Spotkanie z Markiem Żebrowskim

6 czerwca 2009

Marek Żebrowski, pianista, kompozytor i dyrektor Polish Music Center przy USC był prelegentem na spotkaniu Klubu Modrzejewskiej w dniu 6 czerwca 2009 roku. Pokaźne grono członków i przyjaciół Klubu miało okazję obejrzeć jego prezentację PowerPoint o życiu i karierze Modrzejewskiej, zilustrowaną historycznymi nagraniami przyjaciela Modrzejewskiej, Ignacego Jana Paderewskiego.

Wykład Marka Żebrowskiego pod tytułem „Modrzejewska, Paderewski, teatr, muzyka... i Kalifornia” skupił się na więzach przyjaźni, które łączyły Modrzejewską z Paderewskim i których artystyczne drogi wielokrotnie się krzyżowały. Prelegent, w oparciu o pamiętniki artystki, z których obszernie cytował w czasie wykładu, szczególną uwagę skupił na październikowym wieczorze w 1884 roku, podczas którego Modrzejewska i Paderewski wystąpili na estradzie krakowskiej Sali Saskiej w recitalu muzyczno-poetyckim.

Prelegent także omówil karierę Modrzejewskiej w Polsce i na Ukrainie, która później doprowadziła artystkę do jej tryumfalnego debiutu w Warszawie pod koniec lat 1860-tych. Dalej nakreślił on początki pobytu Modrzejewskiej w południowej Kalifornii — rozdział pełen trudnych chwil przy próbach tworzenia kolonii artystycznej wśród dziewiczej przyrody Orange County — które, mimo wszystko, doprowadziły do „wielkiego powrotu na scenę” Modrzejewskiej i jej powszechnego uznania jako jednej z najbardziej znanych odtwórczyń ról szekspirowskich.

Śledząc szlak kariery scenicznej Modrzejewskiej, Marek Żebrowski także opisał związki artystyczne Modrzejewskiej z takimi postaciami ze świata literatury jak Adam Asnyk czy Henryk Sienkiewicz, artystami rangi Marii Calergis, Ignacego Jana Paderewskiego, czy słynnych osobistości XIX wieku jak Tytus Chałubiński czy Helena von Rosen-Górska, bliska przyjaciółka Modrzejewskiej, która później została drugą żoną Paderewskiego.

Wykład został obficie zilustrowany zachowanymi fotografiami Modrzejewskiej z jej repertuaru ról teatralnych i cytatami z jej wzruszających pamiętników. Był on częścią obchodów stulecia śmierci patronki klubu Modrzejewskiej w południowej Kalifornii, który czci pamięć o niej i o jej zasługach i osiągnięciach zawodowych.