Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

Spotkanie z aktorem Andrzejem Sewerynem
i z producentem Miroslawem Slowińskim

15 stycznia 2006

Nieczęsto się zdarza, że sława polskiego artysty wykracza poza granice naszego ojczystego kraju, a talent jego uznany jest i nagradzany przez obce artystyczne gremia. Niemożliwego dokonał Andrzej Seweryn- kawaler francuskiego Orderu Sztuki
i Literatury, laureat nagrody dla najlepszego aktora, wręczanej przez Związek Krytyków Teatralnych i Muzycznych we Francji. W stosunkowo krótkim czasie stał się jednym
z najwybitniejszych aktorów francuskich, a na scenie Comédie Française, zdawałoby się niedosiężnej dla obcokrajowców, gra największe role stworzone w literaturze francuskiej i światowej. W roku 2005 Andrzejowi Sewerynowi została przyznana dekretem Prezydenta Francji Legia Honorowa. Od kilku lat Seweryn wykłada
w Wyższej Szkole Sztuki i Technik Teatralnych w Lyonie.

W Polsce wybitny aktor znany jest ze znakomitych ról w: nominowanej do Oskara „Ziemi obiecanej”, „Dyrygencie” (Srebrny Niedźwiedź dla najlepszego aktora na festiwalu w Berlinie) oraz „Człowieku z żelaza”. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, już u progu kariery zdobył pozycję jednego
z najbardziej utalentowanych aktorów polskich występując w Teatrze Ateneum zarówno w repertuarze klasycznym (Dostojewski, Schiller, Fredro) jak i w sztukach współczesnych (Beckett, Witkacy, Kafka). Poczynając od roku 1989 aktor ponownie zaczął pojawiać się w telewizji i filmie polskim. Stworzył niezapomniane kreacje
w obrazach: „Ogniem i mieczem” (Jeremi Wiśniowiecki), „Pan Tadeusz” (Sędzia), „Zemsta” (Rejent Milczek) oraz „Prymas” (kardynał Wyszyński). Za swe wybitne zasługi dla kultury polskiej w świecie otrzymał Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych oraz Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.

Dzięki znajomości tematu i dziennikarskiej dociekliwości prowadzącego spotkanie Andrzeja Maleskiego, udało się ujawnić i porozmawiać nie tylko o powszechnie, ale również o mniej znanych faktach z życia zaproszonego do Klubu Modrzejewskiej artysty. O udziale w opozycji i o staniu w jej czwartych i piątych szeregach, jak ze skromnością podkreślał aktor. W 1968 roku protestował przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego Mickiewiczowskich „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka. Za rozrzucanie ulotek wyrażających sprzeciw wobec radzieckiej inwazji na Czechosłowację trafił na pięć miesięcy do więzienia. Aresztowanie, paradoksalnie, pomogło Sewerynowi w budowaniu aktorskiej kariery, bo dzięki niemu zaczął być w środowisku artystycznym rozpoznawany. Wysłuchaliśmy historii o pierwszych, niełatwych krokach na francuskiej ziemi, na której zastał Seweryna stan wojenny. O współpracy z Peterem Brookiem jako jednym z najważniejszych doświadczeń teatralnych i o pracy przez blisko rok w grupie aktorów z osiemnastu krajów nad „Mahabharatą”- przedstawieniu opartym na wielkim eposie hinduskim. O innych artystach, od studiów począwszy, z którymi zetknął się podczas bujnego aktorskiego życia. Szczególnie ciepło wypowiadał się nasz gość klubowy na temat swego równie utalentowanego przyjaciela Daniela Olbrychskiego
i jego niespotykanej już w środowisku uczciwości wobec kolegów (warte jak sądzę podkreślenia- nigdy nie mówi o nich źle). I wreszcie o najświeższym z tematów - nowej reżyserskiej pasji aktora, którą zamierza rozwijać i kontynuować.

Andrzejowi Sewerynowi towarzyszył w spotkaniu Mirosław Słowiński, absolwent polonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych, organizator wielu imprez kulturalnych, autor książek „Błazen- dzieje postaci i motywu” oraz „Cztery uczty, jeden świat”, ostatni redaktor naczelny tygodnika „Kultura”. Słowiński redagował także tygodnik „Słowo. Przegląd kulturalny”, współpracował z tygodnikiem „Wprost” i z „Głosem Wielkopolskim”. W rządzie premierów Rakowskiego i Mazowieckiego piastował tekę wiceministra kultury i sztuki. Prezes spółki Satchwell Warszawa był producentem filmu „Quo vadis” Jerzego Kawalerowicza, a ostatnio w tej samej roli - jako producent „Kto nigdy nie żył”
w reżyserii Andrzeja Seweryna.

Premiera opartego na scenariuszu Macieja Strzembosza filmu „Kto nigdy nie żył” planowana jest na wrzesień tego roku, jednakże goście klubowi mogli już zobaczyć pierwsze nakręcone sceny. Film opowiada o młodym, charyzmatycznym księdzu pomagającym uzależnionej od narkotyków młodzieży. Zarażony wirusem HIV bohater musi opuścić swoich podopiecznych. W roli głównej występuje Michał Żebrowski,
z którym wcześniej Seweryn (również jako reżyser) miał okazję pracować przy realizacji dramatu Szekspira „Ryszard II” na deskach Teatru Narodowego. Sam Seweryn określa film jako historię Hiobową, historię o cierpieniu niezasłużonym i o sile miłości mającej moc nawracania. Odwagi w podjęciu trudnego i kontrowersyjnego tematu pogratulował Andrzejowi Sewerynowi uczestniczący w spotkaniu znakomity polski reżyser pan Jerzy Antczak.

Gościnnego schronienia na Polaków rozmowy o sztuce udzielili tym razem Państwo Joanna i Andrzej Malescy.


O czym donosi,

Dorota Czajka-Olszewska