Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

SPOTKANIE Z AMBASADOREM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Przemysławem Grudzińskim

16 października 2002

Ambasador Przemyslaw Grudzinski, historyk, wybitny specjalista w dziedzinie
transatlantyckiego systemu bezpieczenstwa miedzynarodowego i amerykanskiej
strategii nuklearnej, ma w swoim dorobku znaczace publikacje z dziedziny
wspolczesnych problemow polityki amerykanskiej i europejskiej. W toku swojej
kariery naukowej byl profesorem w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk,
stypendysta i wykladowca szeregu osrodkow naukowych Europy i Stanow
Zjednoczonych. Otrzymal miedzy innymi stypendium Fulbrighta w Princeton,
wykladal w UCLA Center for Strategic and International Studies, w USC Center
for International Studies oraz w G.C. Marshall European Center for Security
Studies w Garmisch Partenkirchen.
Byl czynnym czlonkiem Solidarnosci od momentu jej powstania. W latach
osiemdziesiatych aktywny uczestnik ruchu niezaleznych intelektualistow,
zaangazowany w podziemna dzialalnosc wydawnicza, a po upadku komunizmu
wszedl do elity politycznej kraju. W latach dziewiecdziesiatych, obok funkcji
doradczych, pelnil miedzy innymi obowiazki Dyrektora Generalnego Kancelarii
Sejmu, Wiceministra Obrony Narodowej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 5 wrzesnia 2000 roku jest Ambasadorem Rzeczypospolitej
Polskiej w Stanach Zjednoczonych.
Spotkanie z ambasadorem, ktore odbylo sie w rezydencji Zofii i Witolda
Czajkowskich w Huntington Beach, poprowadzil Tadeusz Bocianski.
Rozmowa koncentrowala sie glownie na sprawach zwiazanych z przystapieniem
Polski do Unii Europejskiej oraz na konflikcie irackim. Ambasador Grudzinski
reprezentowal poglad, ze dla Polski nie ma innej alternatywy jak przystapienie do
struktur europejskich. Wyrazil nadzieje, ze Polacy w referendum znakomita
wiekszoscia popra te idee, a kraje wspolnoty nie zglosza sprzeciwu. Stwierdzil
rowniez, ze nigdy jeszcze stosunki Polski z U.S.A. nie byly tak dobre jak obecnie.
Po blisko godzinnej dyskusji ambasador Przemyslaw Grudzinski odpowiadal
na pytania z sali.

Tekst opracowala sekretarz klubu

Krystyna Kuszta
cache/wst.opf.4111573.xml