Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club


  

WALNE ZEBRANIE

3 maja 1998

W dniu 3 maja 1998 roku w rezydencji Stefana Grubinskiego odbylo sie kolejne walne zebranie Klubu im. Heleny Modrzejewskiej. Zebranie otworzyl Edward Pilatowicz, ktory zglosil kandydature Tadeusza Bocianskiego na przewodniczacego zebrania i Krystyny Kuszty na sekretarza. Zebrani zaaprobowali zgloszone kandydatury.Tadeusz Bocianski poprosil skarbnika Klubu Tomasza Kachelskiego o zlozenie sprawozdania finansowego za okres 1996-1997. Komisja Rewizyjna w skladzie Witold Czajkowski, Stefan Grubinski i Jacek Palamarz zaaprobowala sprawozdanie finansowe bez zastrzezen.
Przewodniczacy Komisji Witold Czajkowski podziekowal skarbnikowi za piecze nad finansami klubu w ubieglej kadencji. Ustepujacy prezes Edward Pilatowicz podsumowal dzialalnosc Klubu i podziekowal serdecznie wszystkim czlonkom zarzadu , gospodarzom domow, ktorzy przyjmowali Klub, oraz wszystkim, ktorzy pomagali w przygotowaniu spotkan. Tadeusz Bocianski podziekowal w imieniu Klubu odchodzacemu zarzadowi. Po udzieleniu absolutorium Tadeusz jako przewodniczacy Komisji Nominacyjno-Wyborczej oglosil wyniki glosowania.
Czlonkowie Klubu w listownie przeprowadzonym glosowaniu wybrali na okres kadencji 1998-1999 Zarzad w nastepujacym skladzie:

 Prezes   Jola Zych
 Viceprezes  Tadeusz Podkanski
 Viceprezes/Skarbnik  Tomasz Kachelski
 Sekretarz  Krystyna Kuszta
 Czlonkowie Zarzadu Klara Konopelska
Andrzej Lowkis
Jacek Rozga

Nowowybrany prezes Jola Zych podziekowala czlonkom Klubu za zaufanie oraz ustepujacemu zarzadowi za znakomita prace i utrzymywanie wysokiego poziomu artystycznego spotkan.
Szczegolne podziekowanie za ogromny wklad pracy zlozono Ewie Swider, ktora ze wzgledow zdrowotnych zrezygnowala ze stanowiska dyrektora artystycznego.
Nowy zarzad powolal Komitet Doradczy, w ktorego sklad zaproszono Tadeusza Bocianskiego, Marysie i Edwarda Pilatowiczow, Zofie i Witolda Czajkowskich, Kazimierza Kowalskiego, Leonarda Konopelskiego i Artura Okuniewskiego.
Dokonano wyboru nowej Komisji Rewizyjnej w skladzie Stefan Grubinski, Witold Czajkowski i Jacek Palamarz i nastepnie rozpoczely sie wolne wnioski, w trakcie ktorych ustalono co nastepuje:

Koniecznosc skreslenia z listy czlonkow Klubu osob, ktore do konca czerwca nie zaplaca skladek czlonkowskich.

Przypominanie w zawiadomieniach o spotkaniach klubowych o oplacie za wstep w wysokosci $5 przez czlonkow, ktorzy zapraszaja gosci.

Koniecznosc szukania dotacji w celu pokrycia stale wzrastajacych kosztow organizowania imprez klubowych.

Otwarcie szerokiej dyskusji na temat przyszlego profilu Klubu.

Wyciag z protokolu zebrania sprawozdawczo-wyborczego
8 maja, 1998