Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modjeska Art and Culture Club

 

FERDYDURKE, czyli DZIECKIEM PODSZYTY

18 pazdziernika 1997

Jerzy Kopczewski "Buleczka" przedstawil nam tragigroteske jednego z najbardziej znanych polskich pisarzy emigracyjnych XX wieku - Witolda Gombrowicza.